Ще бъде създаден Експертен съвет по кръгова икономика и зелен преход

С основна задача изготвяне на конкретни мерки и съвместни действия на бизнеса, държавата и научните среди за опазване на околната среда Още

Председателят на Дружеството на кардиолозите в България доц. д-р Васил Трайков посети БТПП

Информира за предстояща конференция, посветена на методи за превенция на сърдечно-съдовите заболявания Още

Среща с Мухамад Салеем, секретар към Министерство на външните работи на Пакистан

Бяха обменени мнения относно насоките за бъдещо развитие и разширяване на двустранното сътрудничество Още

РТИК представи резултатите по проект „WeGet! - Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи“

Разработени са обучителни материали, предназначени за млади хора, които желаят да започнат или са започнали собствен бизнес Още

Кандидатстването за „Най-добър работодател 2023“ започна

Председателят на БТПП е член на журито, което оценява кандидатурите на компаниите Още

Работодателят дължи минимум двойна надница и за четирите почивни дни на Великден

Извънредният труд се възлага със заповед на работодателя Още

Фирмите декларират авансови вноски до 18 април

Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива Още

НСИ: 13.9% ръст на износа през януари-февруари 2023 г. на годишна база

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода Още

Нови специалности в професионалните гимназии от следващата учебна година

Предложеният държавен план-прием предвижда на национално ниво да бъдат разкрити новите специалности в 25 области на страната Още