Палатата за поредна година отбеляза Световния ден за безопасност и здраве на работното място

28 април също така е и Международен ден за почитане паметта на загиналите и пострадалите при злополуки професионални работници Още

БТПП участва в Международен научен форум „Интелектуална собственост и бизнес - предизвикателства и решения“

Форумът се проведе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров и финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН Още

Палатата е част от консорциум, изпълняващ проект „VOJEXT“, програма Хоризонт

Демонстрация на приложения в пет пилотни сектора: автомобилна индустрия, строителство, електроника, пластмаси и занаятчийство Още

Среща с председателя на Съюза на инвалидите в България

БТПП съдейства на сдружението при провеждане на политики за хората с увреждания Още

Хармонизираните патентни правила на ЕС стимулират иновациите, инвестициите и конкурентоспособността в рамките на единния пазар

Нематериалните активи като марки, дизайни, патенти и данни придобиват все по-голямо значение в съвременната икономика на знанието. Още