Стокообменът между България и Ирак белeжи ръст от 87%

БТПП подписа Меморандум за разбирателство с Ербилската търговско-промишлена палата Още

БТПП участва в среща на Бизнес съвета „Китай и страните от Централна и Източна Европа“

Фокусът е поставен върху новите модели и насоки на бизнес сътрудничество между МСП от двата региона Още

Анализ на предизвикателствата пред кръговата икономика

Оценка на достигнатата степен на въвеждане на кръговия модел в българската икономика Още

Среща с представители на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии към БТПП

Необходимостта от по-широко навлизане на дигитализацията и други иновативни технологии в икономиката – акцент на разговора Още

Безработица в общините през 2022 г.: възстановяване (почти) навсякъде

София е с най-ниска безработица от 1,5%, а на второ място се нарежда община от индустриалната периферията на столицата – Божурище с 1,8% Още

Намалява броят на регистрираните безработни в бюрата по труда

Най-търсен през април е персонал, зает в сферата на персоналните услуги и полагащ грижи за хората Още

Нов филм обръща внимание на знаците за безопасност на работното място

Акцентира върху правилата за опазване на живота и здравето на работещите Още

Международен търг в Република Ирак

За доставка на 100 тона медна лента в рулони със закръглен ръб Още