Международната конференция на труда в Женева продължава с изказвания на български делегати

Подготвя се доклад за постигането на справедлив преход към екологично устойчиви икономики и общества за всички Още

Новият български посланик в Германия посети БТПП

Обсъждане на двустранните икономически отношения между България и Германия, както и възможностите за интензифициране на стокообмена Още

Среща с производител на специализиран софтуер

С богат набор от функции за конвертирате на файлове на сканирани детайли в солидни обекти, които могат да се обработват с CAD програми Още

Покана за информационен семинар по проект SOLID - 21 юни, Пловдив

Ще бъдат представени знания и добри практики в областта на социалния диалог Още

Координационна среща и обучение на млади финансови инфлуенсъри във Фаро, Португалия

Разработва се многоезична онлайн платформа за обучение по финансова грамотност Още

Националният статистически институт отчете дефлация през май

На годишна база обаче инфлацията остава двуцифрена - 10.1% Още

Значението на интелектуалната собственост за МСП

Онлайн събитието се организира от СЕСИС в сътрудничество с Патентно ведомство на Р България Още

ЕК представя нов пакет от мерки за насърчаване на инвестициите за устойчиво бъдеще

Подкрепа на дружествата и финансовия сектор, кпоощряване на частното финансиране на проекти и технологии за прехода Още