БТПП активизира контактите си с партньори от Западна Африка

Подписа споразумение за сътрудничество с Националната палата за търговия и индустрия на Гана Още

Покана за срещи с компании от Южна Корея, 28 юни 2023 г.

С интереси в секторите: медицина, пожарна безопасност, контролни системи… Още

Общо събрание Търговско-промишлена палата – Стара Загора

По-голям брой членове и разширен обхват на дейността през изминалата година отчете ТПП-Стара Загора Още

Оферти за бизнес партньорство

Над 200 актуални оферти за сътрудничество с партньори от цял свят са публикувани на сайта на БТПП Още

Процедура по регистриране и получаване на лицензии за внос в Алжир

Осъществява се чрез цифрова платформа, предназначена за управление на автоматичните лицензии за внос. Още

"Уестингхаус" подписа договор с АЕЦ "Козлодуй" за нов реактор

Започва изпълнението на предварителните инженерни дейности Още

EП е готов да преговаря за правилата за безопасен и прозрачен изкуствен интелект

Ориентирани към ограничаване на рисковете и установяване на задълженията за доставчиците и тези, които внедряват системи с ИИ Още