Развитие на микрофинансирането като ключов инструмент за социалното предприемачество

На форум в София беше обменен опит и идеи в подкрепа на социалните предприятия - за по-широко социално включване и по-малко неравенства в обществото Още

БТПП проведе поредица от семинари, посветени на социалния диалог

В рамките на проект “SOLID”, финансиран по Норвежкия механизъм Още

Успешно приключи европейски проект „СМАРТ – Стимулиране на производства със зелен хоризонт“

Представени бяха финалните версии на разработените инструменти по проекта. Още

Фирмите и едноличните търговци обявяват доходите си до 30 юни

Близо 307 000 дружества и ЕТ декларираха и платиха данъците си 10 дни преди крайния срок Още

89 проекта се състезават за близо 92 млн. евро от Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027

През есента се очаква да бъде обявена втора процедура за набиране на предложения Още

Белгийски компании са инвестирали в България над 2.6 млрд. евро

Стокообменът с Белгия нараства, като за първото тримесечие на 2023 г. възлиза на 675.6 млн. евро Още

STEP – Европейска платформа за стратегически технологии

Общият прогнозен размер на новите инвестиции чрез STEP може да достигне 160 милиарда евро Още