България и Корея активизират двустранното сътрудничество

Приоритетно в секторите дигитализация, енергетика и зелен преход Още

Предложения за мерки за по-стабилно развитие на социалното предприемачество в България

Създаване на разнообразни и гъвкави финансови инструменти, които да посрещат нуждите на социални предприятия в различни етапи на развитие… Още

Новият български посланик в Любляна посети БТПП

Представи идеите си за развитие на двустранните отношения, акцентирайки върху инструментите на икономическата дипломация Още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката

Предвижда се пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Още

НСИ: През юли общият показател на бизнес климата остава на нивото си от юни

Повишение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността е регистрирано намаление Още

Отворена за кандидатстване е процедурата „Кръгова икономика“ по Плана за възстановяване

Бюджетът на мярката е 180 млн. лв., могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост Още