Делегация, ръководена от БТПП, е на работна визита в Норвегия

Обмяна на опит и добри практики, свързани с воденето на ефективен социален диалог в условията на криза Още

БТПП препоръчва на българските експортни фирми да ползват платформата Access2Markets

С богатите си функционалности платформата е полезен инструмент за достъп до външни пазари Още

Работодатели и синдикати обсъдиха нетипичната заетост в сектора на услугите на международен форум

Идентифицирани са различните форми на нетрадиционно наемане, правна регулация и влияние върху заетостта Още

Сдружение "Клуб 9000" предлага обучения през октомври

С практическа полза при внедряването и поддържането на ефикасни и ефективни съвременни системи за управление Още

Стартира приемът по интервенциите в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

Кандидатите могат да подават заявление за одобрение до 13 октомври 2023 г. Още

Публикувани са нови образци на данъчни декларации

Деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията от някои физически лица, съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС Още

НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

Данните се декларират чрез е-услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на НАП Още

Кариерен форум за българи в Германия организира Министерството на труда и социалната политика и Агенция по заетостта

Българските работодатели могат да изберат две форми на участие - присъствено с щанд на място или чрез изпращане на презентация Още

NextGenerationEU: България представя искане за изменение на плана за възстановяване и устойчивост

Предложеното изменение засяга 17 инвестиции, включени в първоначалния план Още