Обсъжда се формула за определяне на максималния осигурителен доход

Тя ще почива на обективни критерии, определени от държавата и всички заинтересовани страни Още

Връчиха наградите за луксозно строителство Luxury Property Awards

Председателят на БТПП връчи отличието на Столична община - безспорен лидер в луксозното строителство Още

Обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“ за представители на браншови организации

Оценка на риска на работното място съгласно действащото законодателство Още

ИПИ представи „Икономическите центрове в България – 2023“

На територията на 16-те икономи­чески центъра живее близо 3/4 от населението на страната и се концентрират над 80% от стопанската активност в България Още

Заседание на Консултативния съвет към Надзорния съвет на Българска банка за развитие

Обсъждане на стратегическата визия за дейността на ББР до 2026 г. Още

Съвместен изследователски институт между японската „Мейджи“ и „Ел Би Булгарикум“ ще бъде създаден у нас

Надграждане на сътрудничеството - създаване на нови продукти и отваряне на нови пазари Още