Промяна в образеца на декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Към всички заявления за вписване на обстоятелства относно действителни собственици на търговски дружества, подадени след 30.10.2023 г., следва да бъде приложена новата декларация Още

ЕК начерта спешни действия за стимулиране на вятърната енергия

Нова визия за ускорено внедряване на разположени в морето инсталации за вятърна енергия Още