Международна конференция, посветена на търговския арбитраж

Лекции изнесоха действащи юристи, арбитри, адвокати, представители на академичната общност... Още

Логистиката в Черноморския регион - идеи и решения

Дигитални логистични решения и интелигентна свързаност между граничните пунктове в региона Още

Дискусия „Качество за бъдещето - устойчиво производство и потребление“

Организирана от Сдружение „КЛУБ 9000“ в партньорство с Икономическия университет – Варна Още

Fitch Ratings потвърди рейтинга на България ‘BBB’ с положителна перспектива

Подкрепен е от силната външна и фискална позиция на страната в сравнение с държавите със същия рейтинг, надеждната политическа рамка от членството в ЕС Още

Лихвите все така ниски, кредитната експанзия продължава

в момента българските банки финансират покупките на недвижими имоти от домакинствата при лихва от 2,6%, при 4% в Нидерландия, 4,14% в Германия и 4,29% в Италия Още

Български фирми могат да кандидатстват за финансиране по програми за иновации в отбраната

Разработена е процедура за издаване на писма за подкрепа на фирмите, които проявяват интерес за кандидатстване Още

Проект на Наредба за критериите за енергийна бедност

За определяне на статут на уязвим клиент са въведени критерии в зависимост от възраст, здравословно състояние, разполагаем средномесечен доход... Още