Европейският парламент на предприятията: преход от режим на оцеляване към просперитет

Европейските предприемачи с три основни послания: справяне с недостига на работна ръка; търсене на устойчиви енергийни решения; реализиране на ползите от търговските споразумения на ЕС Още

БТПП участва в 20-то юбилейно издание на Виенския икономически форум

Мото тази година е „Продължаваме да изграждаме икономически мостове в трудни времена“ Още

Възможности за сътрудничество с китайски компании в областта на новите енергийни технологии

Петият форум за сътрудничество Китай – ЦИЕ постави фокус на зеления преход, индустрията за литиеви батерии и рециклирането Още

Сравнителен анализ на проблемите, свързани с нетипичната заетост

Изводите сочат, че действащото законодателство не отразява настъпилите промени в социално-икономическия живот и не отчита напълно многообразието от различните форми на заетост Още

До 15 ноември фирми и граждани коригират декларираните от тях авансови вноски

На 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие Още

Икономически център „Загоре“

Най-високата производителност на труда в страната, с профил, доминиран от енергетиката и добива на въглища, но и подкрепян от силна преработваща промишленост и услуги Още

Актуализирана прогноза на НСИ за населението до 2090 година

Според реалистичния сценарий до 2075 г. населението на страната ни ще намалее до 4 972 хил., или под 5 милиона. Още

ЕК издава гаранция на ББР за 125 млн. евро

С финансиране по програма InvestEU могат да бъдат подкрепени проекти при облекчени условия Още

Български проекти получават финансиране по програмата LIFE за околна среда и климат

В следните направления: природа и биоразнообразие, кръгова икономика, качество на живот и преход към чиста енергия Още

Започва набиране на проекти за енергийна ефективност и кръгова икономика по съвместната ни програма с Турция

Свързани с мерки за намаляване на емисиите на парниковите газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността Още