БТПП напомня, че издава Сертификати за форсмажор

Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на сертификат за форсмажор, при наличие на доказателства за такова събитие Още