Остава 1 седмица – новите контроли върху вноса във Великобритания влизат в сила от 30 април 2024 г.

Проверете какво трябва да направите, за да спазвате изискванията и да избегнете прекъсване на бизнеса и веригата за доставки Още