Българо-Украински бизнес форум се проведе вчера

Българската търговско-промшлена палата (БТПП) е съорганизатор на събитието Още

Членове на ХТПП взеха участие Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи

Обсъдени бяха възможностите за бизнессътрудничество, насърчаване на контактите и възможностите за развитие на двустранните търговско-икономически отношения Още

Проведе се заседание на Комисията по чл. 47, ал.1 и чл. 49, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта

На заседанието бяха разгледани бизнес проекти на безработни лица с право на парично обезщетение, желаeщи самостоятелно или в съдружие да започнат стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги Още