Брой 87 (344), 08-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусионният клуб при БТПП организира кръгли маси в Русе, Добрич и Силистра
Новосибирската търговска палата предлага сътрудничество
Очаква се в края на месец септември т.г. в София да пристигне делегация от област Якутия, Още
Нови членове на Палатата

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Наредбата за търговете и конкурсите е съобразена с промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Съществено се увеличава приложното поле на закона, като в него се включват нови обекти за приватизация Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предприема действия за по-евтини, по-прозрачни и достъпни за всички банкови сметки
С предложената директива ще се даде възможност на потребителите в Европа да откриват разплащателна сметка при всеки доставчик на платежни услуги в ЕС Още

ЕКОЛОГИЯ, СО2
Четири от общо шест организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки получиха разрешително за извършване на дейност
Дружествата имаха 6-месечен срок за привеждане в съответствие с изискванията на новия Закон за управление на отпадъците Още

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пазарът за плодове, зеленчуци, ядки и преработени продукти в Република Корея
Хърватия: Представителства на чуждестранни юридически лица от ЕС няма да са длъжни да се регистрират
Промяната е свързана с присъединяването на страната към ЕС от 1 юли т.г. Още

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Производителят на възможности: Образът на предприемача в България
(Сборник от есета, публикуван през април 2013) Още