Брой 112 (369), 12-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Генералният директор на МОТ призова за модернизиране на организацията
Необходимо е адаптиране към новите икономически реалности и тенденции Още
По проект „CONNECTION” се открива трансграничен информационен център в Сърбия
Предназначен е за бъдещи предприемачи и други социално-икономически партньори, в съответствие със стандартите на ЕС Още
БТПП награди ученици от Националната финансово-стопанска гимназия
Отличията са за успешно защитени проекти в конкурс, обявен от Палатата Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Среща на компаниите, членуващи в Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ)

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция за средствата от европейските фондове след 2014 г.

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ отчита дефлация от 0,1% през май
Инфлацията от началото на годината (май 2013 г. спрямо декември 2012 г.) е минус 0.7% Още

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Средният осигурителен доход за страната за месец април 2013 г. е 646,14 лв.

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Оперативна програма „Техническа помощ“ прие за бенефициент Министерството на икономиката и енергетиката
Въпреки задоволителния темп на финансово изпълнение на програмата съществува риск от непълно усвояване Още
Промяна в насоките за кандидатстване и приложение I на схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд"

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия препоръчва на държавите от ЕС да въведат механизми за колективна правна защита
Целта е да се гарантира ефективeн достъп до правосъдие, по-специално в сферата на защитата на потребителите, конкуренцията, опазването на околната среда и финансовите услуги Още