Брой 206 (463), 23-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изготви оценка на изпълнението на Националното споразумение за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО...
Обмен на добри практики в областта на тристранното сътрудничество с Конфедерацията на работодателите в Норвегия
Покана за участие в работна среща “Алтернативни способи за бизнес финансиране”
Обучение по приложение на стандартите GS1 за маркиране с баркодове и електронен обмен на данни

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23 декември 2013 г. Още

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Актуализирана средносрочна бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. Още
Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2014 г.
В него са отразени параметрите на предвидените за следващата година социално-осигурителни политики, заложени както в приходната, така и в разходната част на бюджета Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага общоевропейски образец за ДДС декларациите, за да улесни бизнеса и да спести 15 млрд. евро
Целта на тази инициатива е да се намали бюрокрацията за предприятията Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN