Брой 59 (569), 27-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Сътрудничеството между България и Китай има още потенциал за развитие
Зам.-председателят на Шанхайската търговска палата посети БТПП Още
Представиха архитектурни предложения за изграждане на еко зелено селище по проект MILD HOME
Нови концепции за устройство на жилищните сгради като екологични, енергийно ефективни и безконфликтно вписващи се в природата Още
БТПП и ИЧЕ с общи цели за стимулиране на бизнес отношенията България - Италия
Подпомагане двустранните контакти между фирми от двете страни, предимно малки и средни, чрез промоции, информация, техническо обслужване Още
При голям интерес се проведе обучение по права на интелектуална собственост
Участваха представители на бизнеса, изкуството и студенти Още

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес среща в Стара Загора за представяне на възможностите за търговско-икономическо сътрудничество с Иран
Организира се от Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Ирано-българската бизнес асоциация Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN

ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Нова гаранционна схема ще споделя половината от риска по кредити за бизнеса
Националният гаранционен фонд подписа договори с десет банки-партньори Още

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници
Премахва се регулаторният режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти Още

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенцията по вписванията напомня важни срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пътна карта на Комисията в отговор на дългосрочните финансови нужди на европейската икономика
Стимулиране на нови начини за освобождаване на дългосрочно финансиране и за подпомагане на връщането на Европа към устойчив икономически растеж Още
Китай налага ограничения на достъпа до редкоземни елементи и други суровини; поредно решение на СТО в полза на ЕС
СТО установи, че експортните мита и квоти на Китай са в нарушение на ангажиментите й в рамките на СТО и не са обосновани от съображения за опазване на околната среда Още