Брой 102 (612), 02-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
103-та сесия Международна конференция на труда се провежда в Женева
Ще бъде представен доклад и на българските работодатели Още
БТПП е активен партньор при подготовка на български студенти за участие в международни състезания по право
Разширяване на кръга от участващите университети в тези състезания може да даде реална оценка на нивото на обучение Още
Покана за участие в двустранни срещи за бизнес сътрудничество Match4Industry 2014
25-26 септември 2014, Коджаели, Турция Още

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Проучване на МТК относно националните бариери за употребата на предписанията на Инкотермс ® 2010
Възможност българските външнотърговски фирми да дадат мнение по типизиране и стандартизиране на отделните елементи на търговските договори Още

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представители на фирми и безработни лица от Силистра посетиха трудовата борса в гр. Олтеница, Румъния
Запознаха се с мерките за насърчаване пазара на труда и намаляване на безработицата в Румъния Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и приложения към тях
Третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз Още
Първи национален консултативен форум за подготовката на програмата за транснационално сътрудничество "Балкани - Средиземно море 2014-2020"
Адресиран към представители на местни и регионални власти, неправителствени организации, потенциални бенефициенти по програмата Още

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Инструкция „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво"

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Бизнес климатът се подобрява чувствително през май
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство