Брой 115 (625), 19-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Правната парламентарна комисия възприе аргументите на БТПП по проекто-промените в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Палатата защити тезата представители на работодателите в Комитетите за наблюдение да не бъдат причислявани към публичните длъжности, които попадат в обхвата на Закона Още
БТПП стартира нов проект, свързан с медиацията
Целта e насърчаване използването на медиацията в граждански и търговски спорове Още
Нови членове на Палатата

ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Проучване на ЕК относно либерализиране на световната търговия с екологични стоки и услуги
Фирмите могат да заявят своите търговски и производствени приоритети във връзка с обсъжданото споразумение за търговия с екологични стоки и услуги Още

ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Бизнесът обяви 17 хил. свободни места през май
Най-много новообявени работни места има в преработваща промишленост Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Почти двоен ръст е постигнат при усвояването на средствата от европейските фондове за последните 14 месеца
Коригираната версия на Споразумението за партньорство 2014-2020 ще бъде изпратена на Европейската комисия до края на месеца Още

БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
БНБ: Кредиторът е длъжен да публикува на интернет страницата си методиката и размера на референтния лихвен процент
Решението е във връзка с изменението и допълнението на Закона за потребителския кредит, което влиза в сила от 23 юли 2014 г. Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
44 милиона евро ще бъдат предоставени по първата покана за проекти за действия за климата
С помощта на тези средства ще бъдат постигнати целите на ЕС за законодателство и политики в областта на климата Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обществени поръчки за изпълнение на инфраструктурни проекти в Грузия