Брой 143 (653), 29-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Cъвместна инициатива между БТПП, Посолството на САЩ и Американската търговска камара в България
Семинар през септември: “Оценка на регулаторното въздействие на законодателния процес” в БТПП Още
БТПП разширява проявите си на корпоративна социална отговорност
Подкрепата на БТПП за Еко рали България 2014 - отговор на призива на FIА за ново отношение към използването на алтернативни горива и изграждане на ефективно действаща инфраструктура Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир - 29 септември – 4 октомври 2014
Mоследните постижения на световните лидери в областите машиностроене, автомобили, транспорт, информационни технологии, софтуер, електроника и електротехника, строителство, химия, енергетика, екология Още

СЪОБЩЕНИЯ
Възможности за публикуване на безплатни PR съобщения от български компании в японското месечно списание „Business Summit“
«Tokyo Business Summit 28” – специализирано изложение за малки и средни предприятия - 2-3 октомври 2014 Още

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния- България 2014-2020
Новата оперативна програма цели да засили връзките в граничната зона и откриване на общи решения за икономическото и социално развитие на региона Още

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Демография на предприятията към 31.12.2012 година
Информация от изследването на демографските събития на предприятията в България за 2012 г. и проследява динамиката им за петгодишен период Още

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Европейски Икономически Форум - 14 до 15 октомври 2014 г. - Лодз, Полша
Полско - Балкански Форум – икономическо сътрудничество между Полша и страните от Балканския Полуостров - инвестиционeн климат, възможности за търговия, стимули и шансове за инвестиции в новата финансова перспектива на ЕС 2014 – 2020 Още

ЕВРОФОНДОВЕ
Европейски структурни и инвестиционни фондове за България 2014-2020 г.
Министерският съвет одобри изменения и допълнения на проекта на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Още

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерството на финансите започва публична консултация Относно облагането с данък върху добавената стойност
Подобряване на облагането по Закона за ДДС - минимизиране на разходите и облекчаване на административната тежест на данъчно задължените лица Още