Брой 146 (656), 01-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Социалните партньори на консултации при президента Росен Плевнелиев
Работодателитe - за прозрачно, открито и мотивирано служебно правителство Още
Перспективи за съвместна работа между Палатата, Българо-японския икономически съвет към БТПП и СТИВ Токио
Японски фирми проявяват интерес за сътрудничество в областите винопроизводство, туризъм, минно дело, социални дейности, енергетика, автомобилостроене Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международна Конференция и Изложение на предприемачеството и комуникацията за здраве - Атина, Гърция – 14-15.02.2015
Инициативата има за цел да улесни усилията на фирмите за подпомагане на международното сътрудничество и интереса им към чужбина Още

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
Европейската комисия публикува доклад за състоянието на пазара на далекосъобщенията в ЕС
Aнализи на пазарните тенденции, конкурентоспособността и целите на Програмата в областта на цифровите технологии Още

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2014 г.
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на юни възлиза на 11 179,6 млн. лв., което представлява 46,0% от годишните разчети за 2014 година Още

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
МС одобри Концепцията на МЗХ, за прилагането на директните плащания за българските земеделски производители от 2015 г.
В следващия програмен период директните плащания ще бъдат отпускани само на активни фермери, които трябва да бъдат регистрирани като земеделски производители Още
България e най-големият износител на слънчоглед в света
Ръстът в износа на слънчоглед през 2013 г. спрямо 2012 г. е 46%, а усреднено за периода 2009-2013 г. - 21%, сочи още статистиката. България държи дял от 17.8% от световния износ на слънчоглед. Още
ЕК стартира конкурс в областта на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз 2014
Награди за Комуникация със заинтересовани страни, Комуникация с обществеността, Иновативна комуникация Още

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Историята на минималната работна заплата - расизъм и геноцид срещу бедните
Фиксирането на цени и ограничаването на търсенето и предлагането на всяка стока и услуга имат негативен ефект без изключения Още