Брой 199 (709), 16-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Да се регламентират на законово ниво отношенията, свързани с кандидатстването и реализирането на проекти, финансирани с европейски средства
Да се прекрати порочната практика при изпълнени и приключили проекти с верифицирани от УО и сертифицирани разходи да се изисква от бенефициента да върне по някаква причина преведените му средства Още
Добри практики за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда бяха представени на конференция в София
Всяка фирма, която иска да утвърди името си на пазара, е много важно да спазва европейските и международните стандарти в тази област Още
БТПП участва в пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет
Дебат за бъдещето на Европа с участието на Валери Жискар д'Естен, бивш президент на Франция Още

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камарата на строителите в България призовава политическите сили да насочат усилията си за формирането на работещи правителство и парламент
Строителните фирми очакват активна позиция по създаването на условия за размразяване и усвояване на европейските фондове, привличане на чужди инвестиции… Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес срещи в София с Тайванска търговска делегация
30 водещи тайвански производители и търговски компании ще представят мостри на най-новите си продукти Още

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Законът за гарантиране на влоговете в банките ще бъде синхронизиран с европейското законодателство
Проектът на Закон за гарантиране на влоговете в банките е в работна фаза и ще бъде предварително изпратен в ЕК до 30 октомври Още

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нови електронни услуги за марки разработва Патентното ведомство
Подаване на искания за подновяване на регистрацията, прехвърляне на правото, промяна на името и/или адреса на притежател/заявител, вписване на лицензионен договор.... Още

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
България и Великобритания ще си сътрудничат в борбата срещу недекларираната заетост и социалната сигурност
Предвижда се изготвянето на съвместни оценки на риска, подпомагане при разследване на трудова злополука, обмен на експерти от компетентните институции Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия ще помогне на Сърбия, Хърватия и България да се справят с щетите от наводненията
Предложените 60,2 млн. евро за Сърбия, 8,96 млн. евро за Хърватия и 10,5 млн. евро за България ще се използват за покриване на част от причинените от бедствията разходи на публичните органи в тези страни Още