Брой 193 (1457), 10-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

14 октомври 2017 – Световен ден на стандартизацията

Обръщение на президентите на международните организации за стандартизация по случай световния ден на стандартизацията

Dr. Junji Nomura

президент на Международната електротехническа комисия (IEC)

Zhang Xiaogang

президент на Международната организация за стандартизация (ISO)

Houlin Zhao

генерален секретар на Международния телекомуникационен съюз (ITU)

Осигуряването на запаси от достатъчно чиста вода, пълен достъп до енергия, щадяща околна среда, възможност за ефикасно придвижване от една точка до друга, създаване на среда на сигурност и доверие – това са обещанията, които днешните съвременни градове трябва да изпълнят, ако желаят да останат конкурентоспособни и да предложат достойно качество на живот на своите граждани.

Изграждането на интелигентни градове е сложна задача. Всеки град е изправен пред своите предизвикателства, изискващи характерен за неговата специфика комплекс от решения. Но все пак съществува общ показател, който значително улеснява таза задача.

Международните стандарти подкрепят разработването на специфични решения, които могат да се адаптират към конкретните обстоятелства на даден град. Стандартите обобщават най-добрите практики и експертни познания и са от съществено значение за гарантиране на качеството и изпълнението на продукти и услуги. Също така стандартите са основен механизъм за осигуряване на съвместимост между технологиите и подпомагат ползвателите да съпоставят и изберат най-добрите налични решения. Стандартите отварят път на възможността за по-голям избор от продукти и услуги. Те допринасят за повишаване на конкурентоспособността и насърчават иновациите. При използването на системен подход те позволяват интегрирането на структури или решения от различни доставчици.

Международните стандарти гарантират съвместимост и сигурност на всички нива в един град. Те предоставят основата за достъп до електричество и за много други устройства и системи, функциониращи с електричество и съдържащи електроника. Те подпомагат информационните и комуникационните технологии, които дават възможност за събиране, обмен и анализ на данни и гарантират сигурността на информацията. И на последно място, но не и по значение, те предоставят важни указания за всички аспекти на градския живот, включително енергийно ефективни сгради, интелигентен транспорт, подобряване на управлението на отпадъци, устойчиво развитие на общностите и много други неща.

Ние можем постепенно да направим нашите градове по-интелигентни, като използваме стандартите. Отделните островчета, носещи присъщите за този тип градове качества, могат да се разрастват и да си взаимодействат. Утешително е да знаем, че международните стандарти улесняват прогресивното и интегрирано развитие на интелигентния град.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
Развитието и тенденциите в арбитража и медиацията – тема на среща в Палатата
С участието на председателя на Фондацията за устойчиви правни инициативи - САЩ Още
12 октомври - Среща на Евроклуба към БТПП
Обсъждане на проектопрограмата на Българското председателство на Съвета на ЕС Още
Силно присъствие на български фирми в КАВАЛАЕКСПО 2017
Нови партньорства и възможности за презентация на стоки и услуги пред широка публика Още
Бизнес срещи в София с тайвански фирми
31 октомври, „Хотел Маринела’’ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Технологичният форум Global Tech Summit
17-19 октомври 2017 г., София Тех Парк. Членовете на БТПП ползват 50% отстъпка Още
Европейски предизвикателства пред предприемачеството в България
25 октомври 2017, Представителство на Европейската комисия в България, София Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Расте стокообменът с държавите извън ЕС
Над една пета от българския износ за трети страни е към Турция Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение на Търговския закон
Акциите на приносител да бъдат премахнати и постепенно да бъдат заменени с поименни акции Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
14 октомври 2017 – Световен ден на стандартизацията
Стандартите правят градовете по-интелигентни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Започна обществена консултация на ЕК относно откриването и премахването на незаконно съдържание в Интернет
Консултацията ще продължи до 31 октомври 2017 г. Още