НОВИНИ ОТ БТПП

Анализ на БТПП: България в международните класации 2011

Важна оценка за настъпилите промени в развитието на България можем да открием в докладите, които излязоха през 2011 г. на водещи международни организации. След обзор на някои от най-важните международни индекси/класации можем да посочим, че нашата страна подобрява позициите си:

  • В „Индекс на икономическата свобода” (The Heritage Foundation, Тhe Wall Street Journal) България подобрява позицията си на 60-то място от 179 държави през 2011 г. от 75-то място през 2010 г.;
  • В индекса за „Икономическата свобода по света” (The Fraser Institute, Canada), България се подрежда на 28-мо място от 141 държави през 2011 г., изкачвайки 8 позиции по-напред спрямо 2010 г. (36-то място);
  • В класацията „Най-добри страни за бизнес” (Forbes) България подобрява позицията си - 47-мо място през 2011 г. при 53-то през 2010 г. В класирането участват 134 държави. Най-сериозен принос за по-добрата ни позиция имат критериите: свобода на търговията (11-то място) и функциониране на пазара (32-ро място);
  • Според „Индекса на глобалната конкурентоспособност” (World Economic Forum) България заема 71-во място през 2011- 2010 г., изкачвайки 5 позиции спрямо 2010- 2009 г. (76-та позиция) сред 139 страни;
  • В „Индекс на човешко развитие” (ООН), мястото на България е 55-то през 2011 г. и 58-мо през 2010 г. от общо участващи 187 държави.

За първа година Международната търговска камара публикува и „Индекс на отвореността на пазарите”, според който България е на 14-та позиция през 2011 г.

През 2011 г. в някои от публикуваните доклади нашата страна влоши своето място:

  • Според „Индекс на възприятие на корупцията” (Transparency International) през 2011 г. България заема 86-то място сред 183 държави, отстъпвайки с 13 позиции спрямо 2010 г. (73-то място);
  • Според доклада „Doing Business 2012” (World Bank) страната ни е на 59-то място сред 183 държави по „Индекс на правене на бизнес”, по-благоприятна позиция сме имали в предходния доклад (51-во място).
  • В „Класацията на световната конкурентоспособност” (International Institute for Management Development) България е едно от последните места (55-то през 2011 г. и 53-то през 2010 г.) при 59 страни, участващи в подреждането;
  • „Индекс на право на собственост” (Property Rights Alliance) през 2011 г. поставя страната ни на 64-та позиция от общо 129 държави, а година по-рано мястото ни е 59-то.

Тези индекси/класации са важен ориентир за областите, в които България трябва да извърши промени, за да подобри позициите си.

Подробна информация за всеки от индексите можете да откриете в Отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП, тел.: 02/8117 411, e-mail: ikan@bcci.bg.

Изготвил: Олга Чугунска,
Отдел „Икономически анализи и политика”, БТПП.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анализ на БТПП: България в международните класации 2011
Важна оценка за настъпилите промени в развитието на България можем да открием в докладите на водещи международни организации, които излязоха през 2011 г. Още
Нови членове на БТПП
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РТПП/К
ТПП Стара Загора организира участие в кооперационна борса в Белград
Кооперационна борса в областта на хранително-вкусовата промишленост FOODREX 2012 ще се проведе на 10.02.2012 г. в Белград, Сърбия. Още
ИКОНОМИКА
Ключови показатели за България
НСИ публикува ключови показатели за България към 30.12.2011 г. Още
Минимални осигурителни прагове за 2012 г.
Окончателният вариант на минималния осигурителен доход ... Още