Брой 31 (288), 13-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

СЕВ одобри две позиции за заседания на Съвета на Европейския Съюз

 Във връзка с предвидения  дебат на тема „Образование и умения за работни места, стабилност и растеж: „Европа 2020“ и Годишния преглед на растежа за 2013 г.“ България счита, че най-важно за стимулирането на растежа и социалното сближаване чрез образование, е осигуряването на повече инвестиции в сектора на образованието и обучението.
 

България подкрепя проекта на Заключения на Съвета, споделяйки виждането, че образованието е сред ключовите сектори за генериране на икономически растеж и заетост. Даването на приоритет на инвестирането в образователния сектор продължава да бъде от съществено значение за постигането на тази цел.
Увеличени са до 124 млн. лв.средствата за образование от държавния бюджет за 2013 г., предвидени са допълнителни за въвеждането на задължителната предучилищна подготовка за петгодишните деца и за осигуряване на целодневната организация на учебния процес от І до ІV клас. В позицията са посочени и други мерки, по които България работи приоритетно за засилване на практическата ориентираност на знанията и осигуряване на ключови компетентности, необходими за бъдещата професионална реализация на учениците и студентите.
На заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС на 15 февруари 2013 г. в Брюксел се предвижда да бъдат приети Заключения на Съвета за инвестиране в образованието, в отговор на Съобщението на ЕК за преосмисляне на образованието – инвестиране в умения за по-добри социално-икономически резултати и на Годишния преглед на растежа за 2013.

В частта „Научни изследвания” ЕК ще представи Съобщение на Комисията „Състояние на „Съюза за иновации“, 2012 г.: ускоряване на промените“, в т.ч. единния показател за иновации и ще се проведе ориентационен дебат по Европейски семестър/Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа 2013”. Позицията на България съдържа информация в отговор на поставените въпроси.
В частта „Вътрешен пазар и индустрия” ще се разгледа началото на Европейския семестър, като ЕК ще представи Доклад на Комисията „Състояние на интеграцията в рамките на единния пазар 2013. http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=2089&g=

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният директор на Корейската правителствена агенция за насърчаване на бизнеса и инвестициите (KOTRA) посети БТПП
Председателят на Палатата Цветан Симеонов изрази увереност за постигане на още по-добри икономически резултати между България и Южна Корея със съдействието на двете организации Още
Участие на БТПП в журито на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ)
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи изискванията на Палатата към кандидатите за Годишните награди за отговорен бизнес Още
Представител на БТПП начело на Надзорния съвет на НОИ
Новият Председател на НС на НОИ– единодушна кандидатура на работодателските организации Още
SECURITY EXPO 2013
XX-то юбилейно издание на изложението за сигурност и охрана – 6 - 9 март 2013 г. - Интер Експо Център–София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство, получени в БТПП
БЪЛГАРИЯ И ЕС
СЕВ одобри две позиции за заседания на Съвета на Европейския Съюз
България подкрепя проекта на Заключения на Съвета за образованието -ключов сектор за генериране на икономически растеж и заетост Още
СЪОБЩЕНИЯ
Дни на България в Чувашката Република - Mай 2013
Бъдещите срещи и съвместни мероприятия в сферата на туризма Още