Брой 167 (677), 01-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Нотариусите с директен достъп до кадастъра и имотния регистър


На 27 август 2014 г. между Нотариалната камара на Република България и Агенцията по геодезия, картография и кадастър беше подписано споразумение, което урежда реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп от нотариусите до Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР), съгласно което се предоставя достъп до ИИСКИР на всеки нотариус, след като се регистрира в Кадастрално-административната информационна система. Това значително ще облекчи и оптимизира процеса за получаване на кадастрални скици и схеми и ще спести времеви ресурс - както за гражданите, така и за нотариусите, при изпълнение на професионалните им задължения.

Съгласно споразумението, АГКК предоставя на нотариусите безплатен достъп за разглеждане на всички данни в кадастралната карта и кадастралните регистри, като изпълнява услуги по издаване на скица или схема след заплащане. Съществено предимство при издаването на скица или схема чрез отдалечен достъп е, че цената е с 30% по-ниска, отколкото при получаване на документа на гише от съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя доклад за съществуващи пречки за напълно функциониращ единен пазар на услугите
Палатата очаква предложения, мнения и коментари от фирмите по темата, за да бъдат премахнати ненужните законови и административни бариери Още
Торино ще бъде домакин на 9-тия Световен конгрес на Палатите
Над 1600 делегати от 120 страни ще обсъдят националните и международни политики за създаване на благоприятен интернационален климат за бизнеса Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Тихата война на администрацията за минималните прагове
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен бизнес форум „Призрен 2014″, 19 – 20 септември 2014 г., гр. Призрен, Косово
Поканени са български фирми от различни браншове - хранително-вкусова промишленост, металообработване, дървообработване, текстилна промишленост, козметика и др. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Неплащането на данък създава неблагоприятна среда за производителите на българска земеделска продукция
Този натиск се е увеличил и от ембаргото, което наложи Русия за внос на земеделски стоки от ЕС Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Нотариусите с директен достъп до кадастъра и имотния регистър
Това значително ще облекчи и оптимизира процеса за получаване на кадастрални скици и схеми и ще спести времеви ресурс Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за внос на български стоки в Кюрдистан
Пълна гама хранителни продукти и мебели – кухненски, холни и спални Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Изменения в митническия режим на Куба
Влизат в сила от днес, 1 септември Още