Брой 54 (1318), 20-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

АОБР проведе среща с президента на Република България

По предварителна договореност Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) проведе среща с президента на Република България Румен Радев и сътрудници от неговия кабинет. Тема на разговора бе икономиката и приоритетите на АОБР.

С оглед на 5-годишния мандат на президента всяка от четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, допълни тези приоритети със приетите  в програмите на всяка работодателска организация поотделно.

От страна на БТПП бе представен подробен списък на предложения в обхвата на дейността на всяко министерство, както и необходими промени в законодателството, ако се налагат, с оглед на тяхната реализация.

Тези приоритети са приети на заседание на УС на БТПП на 7 март. Връчено бе предложение за констатирани слабости в законодателството, които с правомощията на президентската администрация могат да бъдат представени на КС за коригиране.

С оглед на добрия синхрон на президентската администрация с АОБР, БТПП представи примерни правила, които да осигурят възможността на всички членки на АОБР на основата на ротационен принцип да се включат в подготовката и реализацията на делегации в чужбина, ако желаят.

По отношение на НСТС президентът констатира различия в приоритетите на работодателските организации, от една страна, и синдикатите - от друга, проличали по време на проведените от него срещи и настоя за по-активно използване на възможностите на НСТС за тяхното преодоляване и намиране на разумен компромис.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР проведе среща с президента на Република България
Работодателските организации декларираха готовност да предоставят експертния си потенциал при решаване на социално-икономически въпроси Още
„АБВ – Движение 21” представи пред БТПП мерките за развитие на икономиката, заложени в предизборната платформа на Коалицията
Бяха обсъдени бизнес средата, мерките за развитие на икономиката и за насърчаване на предприемачите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Проект „Айн Ранд за младежи“ – обучителен курс за запознаване с философията на свободния капитализъм
25 март, 1 април и 22 април 2017 в БТПП Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Здравословните и безопасни условия на труд – грижа на всеки – практически насоки за работодателите.
Ръководството е достъпно и на български език Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 8% на годишна база
Увеличението в услугите е с 9.4% Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Изложение China International Import and Export Food & Beverage Exhibition
Шанхай, 19 – 21 юли 2017 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство