Брой 26 (1785), 06-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Пилотни обучения по агропредприемачество


На 1 февруари БТПП, в сътрудничество с обучителен център Бимек, стартира  пилотно  обучение по агропредприемачество, което ще продължи до средата на месец март.  Инициативата е част от изпълнението на дейностите по проект AGROINNOECO, който цели да подпомогне предприемачи и МСП при въвеждането на съвременни модели за иновативен бизнес в сектора на агроиндустрията.

Участниците в обученията /МСП и млади предприемачи/ кандидатстваха за обучението он-лайн, като описаха своите бизнес идеи. Бяха избрани 15 идеи, като техните вносители започнаха обучение, менторинг и консултации с цел оформяне на идеята в реален бизнес план. Представените бизнес идеи засягат теми като: производство на хранителни добавки от естествени и чисти продукти, създаване на собствен бранд за антидиабетни биопродукти, иновации при производство и култивиране на гъби, производство на суровини за др. индустрии чрез използване на отпадъци от аграрното производство, създаване на кръгова система в затворена еко среда, създаване на биоразградими еко-продукти, производство на био пчелен мед и др.

Основните курсове по време на обученията включват планиране, изграждане и управление на стартиращ бизнес, инструменти за тестване жизнеспособността на бизнес идеята и бизнес план. На участващите се предоставят индивидуални консултации във връзка с разписването на техните бизнес планове, включващи представяне на  предлагания продукт и обосновка, анализ на пазара, маркетингова стратегия, финансови прогнози /парични потоци и приходи/, планове за действие в извънредни ситуации и др.

През м. април участниците в пилотната схема на обучението, които са разписали най-добър бизнес план ще участват в В2В среща в Патра –Гърция за обмен на опит със свои колеги, както и ще представят своите бизнес планове по време на технологичното изложение „Patras IQ“  сред различни инвеститори и бизнесмени.

Скоро ще бъде достъпно и он-лайн обучение за всички, които биха искали да повишат знанията и уменията си по предприемачество и имат желание да  стартират собствен бизнес. Успешно преминалите он-лайн курса на обучение  ще получат Сертификат по Бизнес Управление и Планиране.

За допълнителна информация: Дирекция Европейска интеграция и проекти, тел.: 02/8117556, ел. поща: projects2@bcci.bg
Линк към уебсайта на проекта: www.agroinnoeco.eu

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Международни проекти с участието на банките и бизнеса
Съвместни инициативи на БТПП и Асоциация на банките в България Още
Пилотни обучения по агропредприемачество
Въвеждане на съвременни модели за иновативен бизнес в сектора на агроиндустрията Още
Покана за инвестиционен форум „Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на стартъп компании“
28 февруари 2019 г. в БТПП Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Мостови кредит срещу субсидия е новият продукт на Микрофинансиращата институция „Джобс“ в помощ на малкия и микро- бизнес
Широк обхват на предназначение на кредита, бърза първоначална оценка... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Министрите на транспорта на България, Полша, Унгария, Литва и Латвия изпратиха писмо до председателя на ЕП Антонио Таяни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Регистрацията на фирми в Европейския съюз може да стане по-лесна и по-евтина
Увеличени гаранции срещу злоупотреби и измами чрез въвеждането на онлайн проверки на самоличността. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Обществена поръчка за пристанище „Триполи“, Ливан
Срокът за депозиране на документи за предварително класиране на участниците е 12 часа на 12 февруари 2019 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, март 2019
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още