Брой 26 (1785), 06-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

СЛОВЕНИЯ       
BOSI20181127003           
Производител на уникално офталмологично лазерно медицинско устройство за лечение на пациенти в легнало положение търси дистрибутори и търговски представители.

 

СЪРБИЯ             
BORS20181129001         
Производител на пчеларска техника и оборудване търси дистрибутори.

 

УНГАРИЯ          
BOHU20180620001        
Производител на иновативни маслоотделители търси дистрибутори и търговски агенти. Сепараторите са за почистване на дъждовната вода от замърсявания с масло в райони с интензивен трафик, гаражи, станции за обществен транспорт, логистични райони и др.

 

ШВЕЦИЯ           
BRSE20181219001          

Фирма, специализирана в търговия на едро на мебели, продукти и подаръци за интериорен дизайн, търси малка дървообработваща фирма, която работи също и с метални елементи, може да произвеждат малки мебели и мебели по поръчка за индивидуални клиенти, когато е необходимо.

 

ГЕРМАНИЯ      
BODE20171213001         
Фирма, със собствена развита концепция за техническо внедряване на съвременна вертикална растителност за сгради и градски пейзажи, търси дистрибутори и търговски представители.

 

ГЕРМАНИЯ      
BODE20181219001         
Производител на гравиращи и фрезови машини търси дистрибутори и търговски представители. Машините представляват солидни стоманени конструкции с най-съвременно управление чрез компютърен цифров контрол (CNC).

 

ДАНИЯ
BODK20190102001         
Фирма търси дистрибутори на био торове и био препарати за растителна защита, които имат добре изградена дистрибуторска мрежа из цялата страна, в която развиват дейността си. Фирмата предлага 100% органични и био разградими продукти за растителна защита и подобряване на резултатите от добива на селскостопанска продукция.

 

ДАНИЯ
BRDK20190110001         
Фирма търси производители на дървени къщички за птици с цел дългосрочно възлагане на поръчки.

 

ИСПАНИЯ         
BOES20181016001         
Технологична компания е разработила многофункционални неелектрически автономни преносими чилъри, които работят без електрозахранване и без батерии. Могат да се използват за транспортиране на продукти, които изискват контролирана температура. Най-широко приложение могат да намерят в био медицината и в хранително-вкусовата промишленост. Фирмата търси бизнес партньори, с които да сключи лицензионно споразумение или споразумение за съвместно предприятие.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Международни проекти с участието на банките и бизнеса
Съвместни инициативи на БТПП и Асоциация на банките в България Още
Пилотни обучения по агропредприемачество
Въвеждане на съвременни модели за иновативен бизнес в сектора на агроиндустрията Още
Покана за инвестиционен форум „Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на стартъп компании“
28 февруари 2019 г. в БТПП Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Мостови кредит срещу субсидия е новият продукт на Микрофинансиращата институция „Джобс“ в помощ на малкия и микро- бизнес
Широк обхват на предназначение на кредита, бърза първоначална оценка... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Министрите на транспорта на България, Полша, Унгария, Литва и Латвия изпратиха писмо до председателя на ЕП Антонио Таяни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Регистрацията на фирми в Европейския съюз може да стане по-лесна и по-евтина
Увеличени гаранции срещу злоупотреби и измами чрез въвеждането на онлайн проверки на самоличността. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Обществена поръчка за пристанище „Триполи“, Ливан
Срокът за депозиране на документи за предварително класиране на участниците е 12 часа на 12 февруари 2019 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, март 2019
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още