Назад

Програмата Еразъм за млади предприемачи празнува 15-ти рожден ден
По повод годишнината, на среща в гр. Каунас, Литва, тази седмица, се събраха повече от 160 представители на подкрепящи бизнеса организации. Българската търговско-промишлена палата бе представена от Габриела Димитрова, директор дирекция Международно сътрудничество и международни организации. В срещата взеха участие и колеги от ТПП Стара Загора и ИКТ Клъстер.

Министърът на икономиката и иновациите на Литва Аусрин Армонайте поздрави участниците и потвърди, че програмата Еразъм за млади предприемачи има голям принос за развитието на предприемачеството и създаването на нови компании и работни места. Тя подчерта важността на това, бизнес организациите и самите предприемачи да бъдат проактивни, да мечтаят и да творят. Тя представи Литва, като една от страните с най-бързо развиваща се стартъп система с особено голям брой иновативни предприятия в гр. Каунас.

Главният изпълнителен директор на Европалати Бен Батърс, Ралф Диестелхорст, представител на Европейската изпълнителна агенция за МСП и иновации, представители на Генерална дирекция Растеж и Генерална дирекция Вътрешен пазар на Европейската Комисия също направиха приветствия по време на събитието.

Програмата Еразъм за млади предприемачи насърчава предприемачеството, иновациите, креативността на млади предприемачи без опит и на опитни представители на бизнеса от Европейския съюз и страни като Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна. Тя предоставя уникална възможност за нови и потенциални предприемачи да направят международен обмен, предназначен да превърне иновативните идеи в реалност. Тя помага за преодоляване на първоначалните препятствия при започване и управление на бизнес, улеснява интернационализацията на МСП и подкрепя бизнес партньорствата. Участниците – предприемачи без опит получават обучение на място – в компанията на опитен предприемач с продължителност от 1 до 6 месеца.

При интерес за участие и повече информация, можете да се свържете с БТПП, тел.: 02 8117 4989, 02 8117494 и e-mail: interdpt@bcci.bg.