Назад

УСПЕШНО ПРЕМИНА МИГРАЦИЯТА ОТ GEPIR към Verified by GS1


От началото на 2024 г. бе спряна работата на международния електронен регистър GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) за проверка на идентификационните номера и тяхната принадлежност към фирмите, използващи стандартната маркировка с GS1 баркод. На негово място  стартира нова технологична платформа Verified by GS1, която черпи информация от GS1 Глобална платформа от регистри (GS1 GRP). Междувременно GS1 България предприе необходимите действия, за да работи пълноценно възможността за проверка на легитимността на използваните баркод номера и обнови връзката на Продуктовия каталог БГ Баркод с Verified by GS1.

Както е известно на българската общност, а и в много други страни по света, мобилно приложение БГ Баркод позволява чрез сканиране на баркода да се получи информация за фирмата, притежаваща търговската марка за даден продукт и да се направи проверка за легитимността на баркода. За фирми, чиито баркод номера започват с 380, се показва и допълнителна информация за продукта, като при храни – състава,  хранителната стойност и алергените. За продукти, чиито баркод номера започват с префикс на страната, различен от 380, услугата временно беше спряна, но тя отново е активна от 01 април 2024 г. след успешната миграция от GEPIR към Verified by GS1.