Брой 143 (2149), 28-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП

„Аурубис България“ е първото металургично производство, което започва сертифициране по новия международен стандарт - "The Copper Mark"


Международната група за производство на метали „Аурубис“ (Aurubis AG) започва процедура на сертифициране по новия международен стандарт The Copper Mark. „Аурубис България“ АД, която стопансива медодобивния завод на Групата в Средногорието, е първата металургична компания, която ще се присъедини към стандарта.

The Copper Mark е нов стандарт за медодобивната индустрия. Създаден е, за да гарантира отговорно производство по веригата на стойността в сегмента. The Copper Mark е разработен от Международната асоциация за мед (International Copper Association) със съдействието на 25 компании от целия свят, базиран е на Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) на ООН и е обявен на 30 март 2020 г. За сертифициране по стандарта първоначално могат да кандидастват компании от веригата на доставки до етап производство на рафинирана мед - рудници, обогатителни комплекси, металургични производства. По-нататък ще бъдат оценявани производители на медни продукти до етап краен клиент. Оценяването се извършва по 32 международно признати критерия за устойчивост: опазване на околната среда, здавословни и безопасни условия на труд, права на човека, отношения с общностите, корпоративно управление.

The Copper Mark е в съответствие с нашето разбиране за устойчивост и отговорен начин на работа. Непрекъснато растат и външните очаквания от страна на политическия свят, бизнеса и обществото за удостоеряване на отговорно производство, включително в медодобивната индустрия“, заяви Роланд Харингс, Председател на Изпълнителния съвет на Групата „Аурубис“.  "До този момент не съществуваше такъв стандарт за медната промишленост. Ето защо въвеждането на The Copper Mark е от изключителна важност. Оставаме убедени, че нашето участие ще има положителен каскаден ефект върху цялата индустрия“, допълни Харингс.

За нас е предизвикателство да бъдем първото металургично производство, което започва сертифициране по критериите на стандарта The Copper Mark. Целта ни е, чрез независимо външно оценяване, „Аурубис България“ да удостовери устойчивостта на производството си – област, в която вече сме добре позиционирани“, каза Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД.

 

„Аурубис България“ АД пописа Писмо за ангажименти, с което започва процеса на сертифициране по стандарта The Copper Mark. Съгласно процедурата, през следващите шест месеца компанията ще извърши самооценяване за покриване на критериите. В рамките на 12 месеца след подписването ще бъде направена независимата оценка от външни одитори. Компанията ще разполага с една година, за да отстрани възможни недостатъци, установени по време на одита. Независимото външно оценяване за подновяване на сертификата ще се извършва на всеки три години.

Допълнителна информация за стандарта The Copper Mark: www.coppermark.org.

-------------------

“Аурубис“ (Aurubis AG) e водеща международна група за производство на метали и най-големия преработвател на мед в света. Групата има над 7400 служители в производствените си бази в Европа и САЩ, както и мрежа от търговски представителства в Европа, Азия и Северна Америка. Акциите на „Аурубис“ са част от основния стандартен сегмент на Германската фондова борса и са вписани в MDAX и Global Challenges Index (GCX).

„Аурубис България“ АД, част от Групата, стопанисва медодобивния завод до Пирдоп и Златица в Средногорието. Компанията е втората по големина в България по размер на годишните приходи и е със структуроопределяща роля за икономиката на страната.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Отговор и пояснения от АОБР по повод на твърденията на „Топлофикация София“
Амбициозни проекти и постижения на Ученическия институт на БАН
Кръгла маса по инициатива на Съвета по иновации за взаимодействието между академичните среди и млади хора от цялата страна Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
„Аурубис България“ е първото металургично производство, което започва сертифициране по новия международен стандарт - "The Copper Mark"
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Нови социално-икономически мерки на правителството за над 1 млрд. лв. в отговор на пандемията от COVID-19
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ДФЗ отпуска 15 млн. лева за нисколихвени кредити на зърнопроизводителите
Заемът ще е с годишна лихва в размер на 2% Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инвестиционни възможности за придобиване на предприятия в Сърбия и Република Северна Македония
СТИВ-Белград Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кариерно експо Career Show 2020
24 ноември 2020 г. в Арена Армеец и на 25 ноември онлайн Още