Брой 89 (2095), 12-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Агенцията по заетостта проучва онлайн удовлетвореността на клиентите си


Агенцията по заетостта напомня на своите клиенти, че поддържа рубрика в сайта си с анкети за проучване мнението на работодатели и търсещи работа лица относно услугите, които им предоставя.

В периода на извънредно положение и продължаващите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, териториалните поделения на Агенцията по заетостта  въведоха нови услуги и начини за тяхното електронно или дистанционно ползване, ред и организация на обслужване, съответстващи на мерките за ограничаване на заразата както в офисите, така и сред чакащите пред тях.

Обявената извънредна ситуация доведе до увеличаване на търсещите работа, които заявиха своето желание за регистрация чрез новите електронни услуги или по дистанционен път. Голяма част от тях се регистрираха на място в бюрата по труда и паралелно с това подадоха и заявленията си за получаване на обезщетения за безработица. Чрез тази услуга, в трудните дни на растящ риск от разпространение на COVID-19, служителите от бюрата по труда поеха и този ангажимент, което създаде условия за освободените от работа да не подават документи на две места, посещавайки и приемните на НОИ. 

Работодателите също получиха нови варианти за ползване на посредничеството на бюрата по труда, както и за подпомагане при изпълнение на процедурите при масово или групово освобождаване на персонал. Новата, т.нар. мярка „60/40” по Постановление № 55/2020 г., също стартира за тях с осигурени възможности за кандидатстване по електронен път чрез ССЕВ, дистанционно или чрез посещение в бюрото по труда.

Агенцията по заетостта се стреми да предоставя качествени и адекватни на потребностите на клиентите си услуги. Мнението, бележките, предложенията за подобряване на дейността, споделени от ползвателите на услугите са важни за развитието и модернизирането на държавната институция. Затова и on-line анкетите са постоянно отворени за клиентите й. В настоящите условия е особено важно чрез тях да се проучи доколко новите и адаптираните към извънредната обстановка услуги и начини за предоставянето им са подходящи за безработните и работодателите и какво още Агенцията може да подобри, за да се повиши тяхната удовлетвореност.

В рубриката „Анкети” на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта са публикувани on-line формуляри за:

- Проучване на удовлетвореността от предлаганите услуги от Дирекции „Бюро по труда"  - за работодателите, предлагащи работа;

- Проучване на удовлетвореността от предлаганите услуги от Дирекции „Бюро по труда”/Кариерен център- за търсещите работа безработни, заети, учащи и пенсионери;

Агенцията по заетостта призовава клиентите си да отделят няколко минути и по електронен път чрез формулярите да споделят своето виждане и предложенията си за подобряване на нашите услуги.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на ЗИД на Закона за туризма
Неприемливо е задължението „ваучерите за почивка“ да се финансират от работодателя - това трябва да бъде само правна възможност Още
Стартира нов сайт по проект CVETNET, изпълняван от БТПП
За подпомагане на МСП в развитието на техните човешки ресурси чрез подобряване на цифровите им умения Още
GS1 с препоръки за оптимизиране на начините на продажба в AMAZON
Най-голямата по оборот компания в света, продаваща стоки и услуги чрез интернет Още
БТПП информира за предстоящи уебинари, организирани от Центъра за индустриално сътрудничество ЕС-Япония, май 2020 г.
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Уебинар: Архитектура на емоциите при организационна промяна - 19 май от 15 до 16 часа
Покана от БАУКО и Фондация за развитие на емоционалната интелигентност Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Предлагат намаляване на ДДС за заведения, заведения за обществено хранене и развлекателен сектор на 9%
Промени, обсъдени на работна среща на министър-председателя с представители браншови организации Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
МТСП предлага обвързване на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд с МРЗ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта проучва онлайн удовлетвореността на клиентите си
Доколко новите и адаптираните към извънредната обстановка услуги са подходящи за безработните и работодателите Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Време за поправяне на грешки: правата на „невидимите“ кредитори
Автор: Красен Станчев Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия пуска в действие платформата „Готови за бъдещето“
Покана за представяне на кандидатури за подбор на експерти за групата на заинтересованите страни на платформата Още