Брой 122 (127), 26-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Познания и ефективен контрол върху качеството и техническите показатели на топлоизолационните строителни продукти


 ПОЗНАНИЯ И ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Информация от БАИС*: Българска асоциация за изолации в строителството (www.bais-bg.com) е учредена през 2003 г. като обединение на стопански субекти, които работят в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството. Членове на асоциацията са и изявени специалисти в сектора, които работят в научни институти, звена, лаборатории и висши учебни заведения – всички, обединени от общ интерес – да обезпечат и предложат на потребителите качествен краен продукт. Основен акцент в дейността на БАИС е да допринесе за реализирането на качествено и ефективно енергийно обновяване на сградния фонд.
Голяма част от съществуващият  сграден фонд в България има недостатъчна топлинна защита на външните стени, сутерен и покрив. Около 45% от годишния разход за отопление се губи през външните стени, в зависимост от типа на сградата. сградата.
КАКЪВ МАТЕРИАЛ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ?
 Производителят  трябва да предоставя на клиента точни данни за техническите параметри на всеки закупен продукт - топлоизолационните продукти би следвало  да са произведени, съгласно Директива 89/106/ЕЕС, Регламент (EC)№305/2011 и да съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизираните европейски стандарти – топлоизолационни продукти за сгради, произведени в заводски условия.
Цялата информация е публикувана в I-net- BCCI: http://www.bcci.bg/bulgarian/branch/index.html

НОВИНИ ОТ БТПП
Делегация от китайската провинция Джилин посети БТПП
Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов запозна гостите от Китай с преимуществата на България като инвестиционна дестинация на Азия в Европа Още
Справедливост и равнопоставеност поискаха от ГОРД на среща в БТПП
По предложение на г-н Слави Бинев, председател на Гражданско Обединение за Реална Демокрация(ГОРД), се проведе среща с председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов Още
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Познания и ефективен контрол върху качеството и техническите показатели на топлоизолационните строителни продукти
Информация от Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
GS1 България има удоволствието да Ви покани за участие във форум на 28.06.2012 г. сградата на БТПП, София
Превенция на разпространението на фалшиви лекарства Стандарти GS1 за автоматична идентификация в здравеопазването Още
Среща в БТПП с представители на Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни
ПОКАНА за участие на 2 юли 2012 г Още
СЪОБЩЕНИЯ
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Директен достъп до нов интернет портал в полза на бизнеса
БТПП информира членовете си, че е пуснат и работи в нормален режим изграденият Интернет портал, наречен EСomGrid (Electronic Commerce Grid) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК си връща 426 млн. евро, неправилно похарчени от държавите-членки за селско стопанство