Брой 62 (319), 28-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Отново има тенденция на нарастване на арбитражните дела


Отново е отбелязан ръст на броя на арбитражните дела. Това бе констатирано на годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата за 2012 година, което се проведе на 27 март 2013 г.
През 2012 г. са образувани  44 международни и  643 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на делата е с 16%, в сравнение с 2011 година.
Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2012 г. е с 57% в сравнение с 2011 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която  този правилник  предоставя  -  в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и  в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение  срещу неизправните длъжници.
Предявени са претенции за повече от 20 000 000 евро и  106 000 000 лева.

Приключените през 2012 г.дела  са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките  /6- и 9- месечни/ срокове, а решените в 12- месечния  срок са около 15%.

2012 г. беше втората пълна година, през която  се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за Арбитражния съд и през следващата година. По този начин АС при БТПП се нарежда заедно с Чешкия арбитраж  сред водещите арбитражи, които ползват опита на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

Резултатите, постигнати през 2012 г., сочат , че нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина  към правораздаването, осъществявано от АС при БТПП.

Според съществуващата информация  15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП. Подобно е съотношението  и със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави в Източна Европа и на Балканите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Отново има тенденция на нарастване на арбитражните дела
АС при БТПП е сред водещите арбитражи, които ползват опита на АС към Международната организация по интелектуална собственост Още
“Осми Световен конгрес на търговско-промишлените палати”, Април 2013, Доха
Организиране делегация по повод “Осми Световен конгрес на търговско-промишлените палати”, Катар Още
Семинар за свободното движение на стоки в ЕС
БТПП и Техническия университет – София планират обучителен семинар относно възможностите за свободно движение на стоките в ЕС Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Работно посещение Българска правителствена делегация в Брюксел
Ситуацията в България, усвояването на средствата от еврофондовете и либерализацията на българския енергиен пазар – в центъра на разговорите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговски марки: Комисията предприема стъпки за по-лесен достъп и по-ефективна закрила
Реформата ще намали разходите по регистрацията на търговски марки и ще стимулира подобряването на иновационния климат за бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен конгрес ”Югоизточна Европа - Транспорт и логистика”
Конференция ”Развитие на устойчиви интермодални транспортни системи Още