Брой 187 (1945), 01-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане


Българската търговско-промишлена палата принципно подкрепя проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), изготвен от Министерство на финансите. Със законопроекта се предлага въвеждането на данъчни правила в съответствие с тези, установени с Директива (ЕС) 2016/1164 и Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане.

БТПП подготви коментар по някои от предложените промени, както и предложения за усъвършенстване на Проекта.

Според БТПП промените в ЗКПО, извършени въз връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2016/1164 и Директива (ЕС) 2017/952 са направени, без да се отчитат особеностите на българската данъчна система. Поради това една част от тях просто няма да могат да се приложат, ако не се направят и други изменения, които да обусловят практическата полза от транспонирането.

Конкретен пример е с въведеното данъчно облагане при напускане. В една от хипотезите, данъчното облагане при напускане се прилага, когато данъчно задължено лице става местно лице за данъчни цели на друга юрисдикция. Това е възможно в държавите, в които данъчното местожителство на едно юридическо лице се определя от неговото място на ефективно управление, т. е. когато едно юридическо лице, регистрирано в България се управлява от Румъния, например, то престава да е местно лице на България за данъчни цели и следва да се счита за местно лице на Румъния. Това обаче в България е невъзможно, защото качеството на местно лице се определя не от мястото на ефективно управление, а от мястото на регистрацията. Въпреки че има някакви наченки на мислене в тази насока в ДОПК, стабилно решение на този въпрос в духа на преобладаващите европейски и ОИСР практики не е намерено.

БТПП многократно е предлагала по отношение на местните юридически лица да бъде въведен преобладаващият критерий в страните членки – мястото на ефективно управление. Готови сме и понастоящем да съдействаме, за да се създават действащи в практиката разпоредби, а не просто да се използват готови текстове от директивите, като задължението за транспониране се изпълнява само формално.

Всички коментари и предложения на БТПП по законопроекта в Становището ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Въвеждане на данъчни правила в съответствие с европейски директиви Още
Покана за семинар на тема: „Дигитална хигиена - техники и правила за киберсигурност"
3 октомври 2019 г. от 9:30 до 12 ч. в БТПП Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
30 секунди за европейската икономика – виждания на евродепутатите
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
VI-ти Професионален празник на брокерите на недвижими имоти - 2019
18 октомври в RAINBOW PLAZA Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030
За развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения Още
ПАЗАР НА ТРУДА
България и Грузия подписаха Спогодба за регулиране на трудовата миграция
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Туристическо изложение "Добре дошли в България" се проведе в Кишинев
За първите 7 месеца на тази година, около 135 хиляди молдовци са били в България с цел почивка и ваканция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Граждански диалог със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен
7 октомври от 17:00 ч. в Дома на Европа в София Още