Брой 129 (1393), 10-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване


Във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, след експертно проучване на направените предложения, БТПП изрази подкрепа за част от предложенията в проекта, като:

  • Предложенията за създаване на правила, насочени към подобряване на прозрачността и корпоративното управление на пенсионните дружества;
  • Въвеждането на система за вътрешен контрол и оценка на риска;
  • Предвиденото създаване на независими членове в Съвета на директорите или в Надзорния съвет на пенсионното дружество, като по този начин ще се постигне по голяма сигурност в осигурителните отношения между съответното дружество и осигурените лица;
  • По-голямата предвидена публичност относно отнемането на пенсионната лицензия, чрез публикуване на информацията и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор ;
  • Предвидената възможност за създаване на електронно досие на всяко осигурено лице или пенсионер.

БТПП представи и конкретни бележки по някои  текстове, като:

  • С предвиденото въвеждане на изискването вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество да бъдат само „собствени средства“ е нецелесъобразно, тъй като придобивания на акционерно участие по правило се извършват с привлечени средства. Би следвало да се възприеме по аналогия изискването от Кодекса за застраховането, съгласно който е налице забрана, вноските да: „не могат да се правят със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат от незаконна дейност.”. По този начин ще се уеднакви практиката в сходни случаи в законодателството;
  • Палатата счита, че следва да се даде легална дефиниция на понятията „добра репутация” и „грубо нарушение” заложени в новите текстове.

Становището на БТПП е изпратено до председателя на НСТС.

С пълния текст на становището можете да се запознаете  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Палатата подкрепя част от предложенията в проекта Още
„Бизнес ангели“ и инвестиции
Проект за насърчаване на женското предприемачество Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар на тема: Ефективни директни онлайн продажби. Платформата "TRADEFY"
Покана от Търговско-Промишлена Камара - Пловдив Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Колко са усвоените европейски средства в България
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът на България за ЕС нараства с 8.6%
За периода януари - април 2017 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в SALIMA 2018, 27 февруари – 2 март 2018, Бърно
Платформа на хранително-вкусовата промишленост за региона на Централна и Източна Европа Още
Трета „Бизнес среща ЕС-Филипини 2017“ (16-17 октомври 2017 г., Манила)
Възможност за съфинансиране на компании-участници от ЕС Още