Брой 139 (1403), 24-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Ролята на иновациите в електротехниката, електрониката и енергийната ефективност

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП в Палатата се състоя КРЪГЛА МАСА на тема: „Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност в България”. Тя бе организирана съвместно с Агенция СОФЕНА.

Кръглата маса бе открита от Васил Тодоров, гл. секретар на БТПП, и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Основни доклади изнесоха: проф. Анна Стойнова, ръководител на Научно-изследователска лаборатория "Център за високотехнологични решения в електрониката", професор в катедра "Микроелектроника" при ТУ-София, на тема: Възможности за взаимодействие на науката с бизнеса чрез използването на капацитета на лабораториите и другите научно-производствени звена на ТУ-Софияи доц. д-р Румен Атанасов, председател на УС на Българската асоциация по електроника и електротехника, член на Бюрото на Съвета по иновации, като неговият доклад бе на тема: Готова ли е българската икономика за Индустрия 4.0?”.

Владимир Томов, председател на новосъздадения Съвет за инвестиции при БТПП, представи визията си за бъдещата дейност на съвета.

Следващите три презентации бяха изнесени от ръководния екип на Агенция СОФЕНА: д-р инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на СОФЕНА, и д-р инж. Надя Николова, председател на УС на СОФЕНА. Презентациите бяха съответно: „Обучение на електротехници относно интелигентни решения за управление на енергията“ по проект “SMARTEL”;Ангажиране на европейски стартиращи компании и млади МСП в действия за устойчива енергия” по проект “START2ACT”;Прилагане на мерки за енергийна ефективност в офиса и мотивиране на служителите”.

Интересна презентация направи и Наталия Александрова от стартъп MClimate на тема: „Интелигентни устройства за 24-часово управление на отопление/климатизация за дома с мобилно приложение”.

В дискусията се включиха: инж. Иван Желязков, член на Съвета на директорите на ЦЕРБ; проф. Владимир Лазаров от ТУ-София и др.

Участниците в Кръглата маса отправиха апел към ръководството на БТПП да изготви становище и да го предостави на правителството относно Концепцията, разработена от Министерството на икономиката, свързана с готовността на българската икономика за Индустрия 4.0.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Добавката за трудов стаж е дискриминация
Единствено качеството и количеството на труда трябва да бъде измерител за възнаграждението Още
Ролята на иновациите в електротехниката, електрониката и енергийната ефективност
Тема на кръгла маса, в контекста на взаимодействието наука-бизнес Още
Нови членове на Палатата
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Разликите в доходите между областите в България
Геоинформационен анализ на икономически данни – съвместен проект на Института за пазарна икономика и Мапекс АД Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Бюрата по труда започнаха издаването на ваучери за обучения на заети лица
За включване в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и мотивите към нея
За облекчаване на инвестиционния процес за по-ниските категории строежи се създава приложение... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Обява за продажба на недвижими имоти
Комплектната информация и документи ще са на разположение на 28 юли 2017 в Посолството на Словашката република в София Още