Брой 17 (1281), 25-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП в Палатата се състоя кръгла маса за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Тя бе открита от главния секретар на БТПП  Васил Тодоров и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП.  

Основната презентация на кръглата маса направи Калин Маринов, зам.-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Презентацията бе посветена на финансовите параметри, допустимите кандидати и допустимите дейности и разходи, интензитет на помощта, минимален и максимален размер на подаден проект по процедурата, критерии за техническа и финансова оценка на проектните предложения, приоритизиране на проекти и др.

Очакваните резултати от процедурата са повишаване степента на интеграция на местните доставчици в посока максимално използване на техния капацитет за разработка на конкуренти иновативни бизнес продукти и услуги, както и за активно присъствие на регионалния, националния и външния пазар. Процедурата е открита за кандидатстване до 28 април 2017 г.

На събитието присъства изп. директор на Асоциацията клъстерите в България, както и представители на най-големите български клъстери. В дискусията се включиха: Красимира Шиндерова, Български ИКТ клъстер; акад. Никола Съботинов, съпредседател на СИРТ и бивш председател на БАН, инж. Иван Желязков, член на Съвета на директорите на Централна енергоремонтна база и член на Клъстер по енергетика; Бойко Трендафилов, Бул Тех Силикон;  доц.Георги Райчевски от ГИС Трансфер център и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в дебат във връзка със становище на ЕИСК относно Европейския стълб за социални права
На 25 и 26 януари в Брюксел се провежда 522-та пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет Още
Представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност"
За създаване на клъстери, които да бъдат фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Язаки България“ ЕООД ще изгради завод за производство на електрически инсталации за вграждане в автомобили
Очаква се производството да започне през април 2017 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕК очертава условията за преустановяване на прилагането спрямо България на механизма за сътрудничество и проверка
В областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на условия за кандидатстване по процедура „Подкрепа за предприемачество“
Писмени предложения и възражения по проекта се приемат от Управляващия орган до 30 януари 2017 г. Още
ВИЗОВ РЕЖИМ
Електронни визи за Република Азербайджан
От 10 януари 2017 г. официално функционира електронен портал за издаване на визи – ASAN Visa Portal Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международна специализирана изложба за информационни и комуникационни технологии CeBIT 2017
20 – 24 март 2017 г., гр. Хановер, Германия Още