Брой 228 (1492), 28-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обучение по безопасни и здравословни условия на труд


В изпълнение на Програмата за дейността на Съвета на браншовите организации при БТПП бе проведено обучение по безопасни и здравословни условия на труд. Включиха се представители от 22 браншови организации от сектори: производство, земеделие, хотелиерство, ресторантьорство, строителство, услуги и др. Темата „Отговорност на ръководителя на фирмата по осигуряване ресурсите за здравословни и безопасни работни места“ бе представена от проф. д-р Емил Воденичаров, ръководител катедра “Хигиена на труда” при Медицинската академия в София.

Участниците подробно бяха запознати с изискванията към ръководителите на компаниите и отговорностите, които носят по осигуряване и гарантиране на безопасност и здраве при осъществяване на работния процес, съобразени с естеството на бранша, в който е позиционирано предприятието. Представени бяха различни примери и ситуации от практиката, при които неспазвването или нарушаването на правилата за безопасност, могат да доведат до сериозни здравословни увреждания или дори до фатален край. Примерите бяха подкрепени с филмов материал.

Семинарът бе съпътстван с представяне на допълнителна тема: „Медиацията – бърз и ефективен алтернативен способ за извънсъдебно разрешаване на спорове. БТПП – партньор по проект „e-MEDIATION - Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“ с лектор Миряна Калчева, заместник-председател на „Професионалната асоциация на медиаторите в България“.

Участниците дискутираха и изразиха мнения и позиции относно  продължаване на усилията за приемане на Закон за браншовите организации.

НОВИНИ ОТ БТПП
Агрофорум в София - „мост“ за развитието на българо-турските бизнес отношения
БТПП участва във форума, събрал над 500 български и турски бизнесмени Още
Новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Словашката Република посети БТПП
Обсъдени бяха предстоящи съвместни инициативи Още
Обучение по безопасни и здравословни условия на труд
Организирано от Съвета на браншовите организации при БТПП Още
БТПП връчи диплом на Сузан Музи, временно управляващ Посолството на Ливанската Република
За принос в развитието на двустранните икономически отношения и успешно осъществени инициативи Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Актуализирана е платформата за подписване на документи и файлове, подавани по е-път в НАП
C цел безпроблемна работа с актуалните версии на всички популярни уеб браузъри Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
България ще може да изнася за Китай комбинирани фуражи и фуражни добавки
Изисква се комбинираните фуражи да са от преработвателни предприятия, одобрени или регистрирани от Агенцията по храните Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нова наредба ограничава незаконното изхвърляне на строителни отпадъци
Посочват се случаите, в които не се изисква изготвянето на План за управление на строителните отпадъци Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Състояние на Споразумението за свободна търговия ЕС – Виетнам към края на 2017 г. Ползи за България
Посредством споразумението Виетнам би могъл да се превърне в хъб за търговията между ЕС и АСЕАН Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Възобновяеми източници на енергия: какъв е делът им в Европа и в България
Парламентът разисква още по-широкото използване на възобновяеми източници на енергия Още