Брой 148 (1659), 06-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП предоставя ваучери за безплатна консултантска подкрепа на иновативни фирми


Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата подкрепя иновативни български предприятия чрез предоставяне на услугата - „Оценка на иновационен капацитет на МСП” посредством метода IMP3rove.

IMP3rove е метод, който задълбочено изучава иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по- добро управление. Методът е разработен от A.T. Kearney и Европейската комисия с цел да повиши иновационния потенциал на предприятията в ЕС. Оценката е в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899.

През последните три години над 100 водещи български фирми от различни сектори се възползваха от инструмента и получиха препоръки под формата на план за действие, който е изцяло съобразен с нуждите на клиента и определя необходимите стъпки за създаване на иновационна стратегия, намиране на нови пазари и клиенти, стимулиране на креативността на служителите, задържане на качествените кадри и др. Фирмата получава сертификат за успешно преминаване през асистирана оценка с IMP³rove.

БТПП предлага безплатни ваучери за оценката, които могат да бъдат заявени от фирми, които отговарят на следните условия:

  • МСП с иновационна дейност и желание за растеж
  • Съществуващи от поне 3 години
  • С персонал от поне 10 души.

 Ползите за Вашата фирма са:

  • Ще разберете как управлението на иновациите влияе на конкурентоспособността на фирмата
  • Ще се сравните с водещи фирми на световно ниво
  • Ще повишите репутацията си като иновативна фирма
  • Оценката ще Ви позволи да видите силните и слабите си страни
  • Възползвате се от конкретни препоръки за повишаване на иновационния капацитет
  • Ще получите сертификат за успешно преминаване през асистирана оценка с IMP³rove, която е в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899
  • Оценката е полезна при кандидатстване по Инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020.

Как преминава оценката:

В рамките на два часа сертифициран експерт идва на място и Ви съдейства за преминаване през серия от въпроси относно управлението на всички процеси във фирмата, свързани с иновациите. След оценката получавате доклад, съдържащ оценка на представянето Ви спрямо други фирми от Вашия сектор, сертификат за премината оценка, както и препоръки за подобрение и добри практики, които може да въведете. Подаването на информация от Ваша страна е на доброволен принцип и не е съпътствано от процедура по доказване или проверки.  

Предоставянето на оценката на селектирани иновативни фирми е финансирано по европейската програма Хоризонт 2020. Броят на ваучерите е ограничен.

Информацията, получена по време на оценката, остава строго конфиденциална.

 

За повече информация, моля свържете се с:

Европейски информационен и иновационен център

Българска търговско-промишлена палата

Тел: 02 81 17 515/525

Емейл: een@bcci.bg

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Инженерите са най-търсени на пазара на труда
Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата Още
БТПП предоставя ваучери за безплатна консултантска подкрепа на иновативни фирми
Enterprise Europe Network към Палатата извършва оценка на иновационен капацитет на МСП Още
Покана за участие в двустранни бизнес срещи в Перу по време Alpaca Moda 2018
22-27 октомври в Арекипа, Перу Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни
По различни програми и мерки за стимулиране на заетостта Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
36-ти Международен Хавански панаир
29 октомври - 2 ноември 2018 Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Проекти за близо 20 млн. лв. по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020” г. стартират във Варна, Бургас и Стара Загора
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Инструкция за реда и opганизацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС…
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа и промените в климата: данни и факти
Производството на енергия и транспортът са произвели 78% от емисиите на парникови газове в ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-индийски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи
5 септември 2018 г., София Хотел Балкан Още