Брой 4 (2010), 07-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП с нов проект - „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила”


БТПП започна изпълнението на дейностите по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е част от операцията „Съвместни действия на социалните партньори” и има за цел да допринесе за  подобряване на качеството на управлението на човешките ресурси, като се установят причините за текучеството на работната сила и се създаде механизъм за контрол, превенция и противодействие на това текучество в предприятията.

В процеса на изпълнение на проекта:

  • Ще се проведе национално проучване на причините за текучеството на работната сила в предприятията и на факторите, определящи динамиката и трендовете му, адресирано към работодатели, заети лица и браншови организации (около 6500 респондента).
  • Ще се извърши анализ на резултатите от проведеното проучване за групиране на факторите, влияещи върху динамиката и трендовете на текучеството по сектори и региони в страната и за оценка на ефекта на текучеството върху предприятията. Въз основа на анализа ще се направи оценка на въздействието на текучеството върху предприятията.
  • Ще се подготви анализ на риска от текучество на работната сила. Ще се разработи „Индекс на риска от текучество на работната сила”, базиран на Матрица за степенуване на рисковите фактори, влияещи върху текучество. Ще се подготви и Ръководство за измерване на Индекса, както и Мобилно приложение за използването му.
  • Ще се анализира приложимостта на съществуващи практики и на иновативни инструменти и подходи в страната и чужбина, свързани с установените проблеми в целевата сфера - управление на човешките ресурси, таргетирано към превенция на текучество на работната сила в предприятията.
  • Ще се разработи иновативен инструментариум за управление, контрол, превенция и противодействие на текучеството на работната сила в предприятията.
  • Ще се проведе пилотно тестване и апробиране на разработения инструментариум.
  • Ще се създадат предпоставки за безвъзмездно масово въвеждане на инструментариума от всички заинтересовани страни; ще се  разработи интерактивна електронна платформа, надградена на Виртуалната социална академия на БТПП, с възможност за он-лайн консултации на работодатели.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с нов проект - „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила”
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Още
Нова успешна история от Enterprise Europe Network към БТПП
Изграждане на продуктова стратегия Още
Покана за участие в Международен бизнес форум „Молдова 2020“
30 януари 2020г., гр. Кишинев Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Вкусовете на Италия 2020
19-23 февруари 2020, Международен панаир - Пловдив Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
НАП публикува становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Хърватското председателство на Съвета и очакванията на депутатите Хърватското председателство на Съвета и очакванията на депутатите
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство