Брой 172 (2178), 08-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Експерти представиха важни насоки за преминаването на небитовите потребители към свободния пазар на електроенергия


Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведоха онлайн семинар „Преминаване на небитови потребители на електроенергия към свободен пазар от 01.10.2020 г.”, който събра представители на различни бизнес сектори.

Събитието бе открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП. Румен Радев, заместник-председател на АИКБ, представи характеристиките, основните модели на функциониране, участниците и отношенията на електроенергийния пазар в България.

Във втората част на уебинара Пламен Младеновски, директор „Електро и топлоенергетика“, Комисия за енергийно и водно регулиране, запозна участниците и с правната рамка при сключване на договор за доставка на електроенергия. Той обърна внимание и на това какви ще бъдат договорните отношения на небитовите потребители с избрания доставчик и какво ще се случи, ако те не сключат договор до края на септември.

Младеновски отбеляза, че ако до 1 октомври тази година небитовите потребители не подпишат индивидуален договор с доставчик на електроенергия, до 31 юни 2021 година ще има т.нар. „буферен период“. Това означава, че доставката на електроенергията ще продължи да се извършва от досегашния доставчик в качеството му на титуляр на лицензия за „търговия с електрическа енергия“ чрез „типов договор“ със срок от 1-ви октомври 2020 г. до 30-ти юни 2021г. След този срок небитовите потребители, които все пак не са избрали и не са сключили договор с доставчик на електрическа енергия, ще трябва да се снабдяват от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция - цената на електрическата енергия от такъв доставчик обаче би била значително по-висока.

Соня Кадиева, председател на Асоциация „Свободен енергиен пазар”, даде някои много полезни съвети към небитовите клиенти, свързани с избора на доставчик на електроенергия. Според нея една от най-важните стъпки е да изпратим възможно най-голям брой запитвания към фирми-доставчици, за да съберем минимум три оферти, които да можем да сравним и да изберем най-изгодната.  Това, за което небитовите клиенти трябва да следят в договорите, са: цените индивидуалните клаузи, неустойките, прекратяването на договорните отношения, предизвестие. Като извод от практиката, Соня Кадиева препоръча на небитовите клиенти, на които тепърва им предстои да търсят доставчик на електрическа енергия, е да изискат от избраната фирма проекто-договор, който при нужда да може да бъде предоговорен преди официалното му подписване.

Информация и на Интернет сайта на Министерството на енергетиката  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Експерти представиха важни насоки за преминаването на небитовите потребители към свободния пазар на електроенергия
Конкуренция между доставчиците и постигане на по-добри условия за потребителите Още
Ключови области, в които Европалати ще фокусира усилия през есента на 2020 г.
Осигуряване на здравословна и стимулираща икономическа среда за фирмите в Европа Още
Наближава крайният срок за подаване на проектни предложения за седмото издание на "Конкурса за иновации"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с измамите: 31-ви годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС
Предприемат се мерки за защита бюджета на ЕС Още
Европейски зелен пакт: Нови инициативи за насърчаване на биологичното земеделие
Стратегия „От фермата до трапезата“ и стратегия за биологичното разнообразие Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Избегнахме двуцифрен спад, но харчене без реформи не може да продължава дълго
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Канят НПО сектора да се включи в подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество Гърция – България и Черноморски басейн 2021-2027 г.
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Асоциацията на банките в България публикува информация за българската банкова система през второто тримесечие на 2020г.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международно изложение за корабостроене SMM 2021
2 – 5 февруари 2021, гр. Хамбург, Германия Още