Брой 192 (1950), 08-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Участие на БТПП в среща по проект GATE – големи данни за интелигентно общество
Представители на дирекция „Европейска интеграция и проекти“  присъстваха на стартираща среща по проект GATE (Големи данни за интелигентно общество), финансиран по мярката “Teaming” на програма Хоризонт 2020 на ЕС и съфинансирана по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът се ръководи от Софийския университет в партньорство с Технически университет „Чалмърс” и създадената към него фондация „Индустриални Технологии Чалмърс”, Швеция.

Основна цел на проекта е да изгради център за върхови постижения, който да допринесе за изграждане на устойчива екосистема университет-правителство-бизнес-общество и да се утвърди като национален, регионален и европейски хъб за значими научни постижения, образование и иновации в областта на Големи данни. Научните изследвания в GATE ще са фокусирани в четири направления със съществена социална значимост – Бъдещи градове, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Цифрово здравеопазване.

Срещата бе открита от проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Климент Охридски“, и продължи с приветствие на българския еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел. Участие взеха още представители на МОН, експерти на Европейската комисия, екипа на проекта и други заинтересовани страни.

БТПП съдейства при разработването на проект GATE чрез предоставяне на мнения и обратна връзка относно нуждите на бизнеса от създаването на център за върхови постижения в областта на големите данни. По време на срещи на екипа по проекта Палатата представи водещите икономически сектори в страната, които биха имали конкретни ползи от извършването на аналитична обработка върху техните данни. БТПП си сътрудничи активно с екипа на СУ и по линия на проект “SKILLS+” при разработването на мерки, насочени към дигитализация на МСП в България.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Икономически форум на ЕВРОПАЛАТИ
Дискусия на променящите се политически и икономически реалности в Европа Още
Проект на БТПП цели да подобри интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда
Подкрепа на посредническите организации, предлагащи услуги в тази област Още
Участие на БТПП в среща по проект GATE – големи данни за интелигентно общество
За изграждане на устойчива екосистема университет-правителство-бизнес-общество Още
Възможности за финансиране на проекти от фонд „Условия на труд“
Представяне на процедурата при отпускане на средствата и необходимите документи за кандидатстване Още
Покана за участие в "Дни на България в Черна гора"
Договорена е търговска площ и безплатни щандове в най-големия търговски център в Подгорица Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за създаване на информационна база данни на работодателите...
Които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Наградите "Джон Атанасов" за 2019 година
Д-р Свилен Кънев е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
На вниманието на българските превозвачи
Информация на български език за необходимите документи при Брекзит без сделка Още