Брой 233 (2239), 03-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП стартира обучения за подобряване на дигиталните умения на МСП
На 1 декември, в онлайн формат, се проведе среща на партньорите по проект CVETNET.  Обсъдиха се следващите стъпки, свързани с реализация на онлайн обученията за повишаване на дигиталните знания на МСП. Предвид епидемичната обстановка уебинарите ще бъдат проведени през пролетта на следващата година. БТПП направи проучване до фирми и предприемачи относно нуждите им от такива обучения, както и теми, които да бъдат засегнати.

Предмет на обученията (уебинари)
Основните теми, които ще бъдат изучавани, са свързани с компютърна грамотност, дистанционна работа в екип, виртуално лидерство, бизнес администрация, дигитален маркетинг и комуникация, киберсигурност и информационни технологии.  Целевите групи са всички МСП, които имат желание да оптимизират дигиталните си процеси.

Методически наръчник за ключови цифрови умения (съществен елемент от предстоящите уебинари)
Документът се разработва в сътрудничество между БТПП и другите партньорски организации от Австрия, Испания и Чехия. Наръчникът ще бъде съставен от теоретична част, но ще се разглеждат и практически случаи и казуси, включително и решаване на тестове. Консорциумът има за цел да разработи добри практики със 100 индивидуално разгледани случая на обучен фирмен персонал, които ще съдържат информация за постигнати резултати.

Следващи стъпки
В края на проекта ще бъде проведен семинар за обучители, по време на който ще бъдат представени изпълнените дейности по проекта. Обучителите ще имат възможност да разпространяват постигнатите резултати,  за да допринесат за неговото устойчиво развитие.

Повече информация за проекта може да намерите на официалната страница на БТПП, в частта „Проекти на БТПП“ или на следния линк https://www.bcci.bg/bulgarian/projectsBCCI_new.html

 

За повече информация:
Дирекция Европейска интеграция и проекти
Тел.: 02/8117556
Ел. поща: projects2@bcci.bg

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП пое председателството на Асоциацията на Балканските търговски палати за следващата 2021 г.
Основните приоритети: синергия за преодоляване на кризата, подпомагане развитието на клъстерни организации, дигитализация Още
БТПП стартира обучения за подобряване на дигиталните умения на МСП
Разработва се методически наръчник за ключови цифрови умения Още
БГ Баркод: лидер на Балканите
„Даун Криейтърс“ АД с най-много продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 16-20 ноември Още
Ливан е 27-мата държава, която се присъедини към Международната акредитационна верига за сертификатите за произход на стоки
Над 140 000 потребители през т.г. са проверили сертификати за произход в специалния верификационен уебсайт на МТК-Париж Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Пари срещу реформа за младите във висшето образование
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн бизнес срещи във формат „17+1 Китай - ЦИЕ“
15 декември 2020, от 10:00 до 12:00 часа българско време; ще бъде осигурен превод китайски-английски Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Данъчно третиране на разходи, свързани с тестване на служители за наличие на коронавирус
Разяснения на НАП Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
С допълнителни 182 млн. лв. по ОПРЧР 2014-2020 ще се финансират мерки срещу разпространението на COVID-19
Правителството одобри финансовото разпределение по оперативните програми 2014 - 2020 г. на средствата за 2021 г. от новия инструмент на ЕС - REACT-EU
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Състояние на швейцарската експортна индустрия
Намалелият експорт е следствие от факта, че важните експортни пазари в момента са засегнати от пандемията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представя стратегия „Как да се предпазим от COVID-19 през зимата“
Препоръки за овладяване на пандемията, докато ваксините станат широко достъпни Още
Постигнато е споразумение относно новите правила за регионалните, кохезионните и социалните фондове на ЕС за следващите 7 години