Брой 187 (1698), 02-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Депутат от Държавната дума на Руската Федерация посети БТПП


Ръководството на Българската търговско-промишлена палата и на Българо-руската търговско-промишлена палата се срещнаха с Алексей Генадиевич Кобилев, депутат от Държавната дума на Руската Федерация, професор, доктор на икономическите науки. Представена бе икономическата среда в България, както и развитието на отношенията между бизнес организации от България и Русия.

По време на срещата председателят на БТПП подчерта, че сътрудничеството с Българо-руската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлената палата на Руската Федерация и представителството й в София се развива в положителна посока през последните няколко години. Той припомни наскоро осъществения форум с фокус фармацевтика в София, както и поредица от съвместни инициативи за насърчаване на двустранното икономическо сътрудничество, включително инвестиции, финансиране на проекти, търговия, услуги, информационни и обучителни събития и др.

Георги Минчев, председател на Българо-руската търговско-промишлена палата, представи и други области с перспективи в развитието на бизнеса от двете страни, включително информационни технологии, адаптация на промишлени продукти за краен потребител и др. Той информира депутат Кобилев, че много активно се работи с руските региони – с местните власти и търговско-промишлените палати.

В срещата участие взеха и Огнян Пачев, главен секретар на БРТПП, и Фаина Усова, трети секретар по икономически въпроси в Посолството на Руската Федерация. Тя информира, че в края на месец октомври в Москва се планира провеждане на Междуправителствена българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на чиито заседания обикновено се обсъжда целия спектър на икономическите връзки. Очаква се търговско-промишлените палати от двете страни да вземат активно участие в събитието, както и да се включат като генератори на нови идеи за дневния ред на смесената комисия. БТПП ще информира допълнително за програмата на заседанието на комисията и възможностите за участие в съпътстващ бизнес форум.

За допълнителна информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Налагането на квоти за наемане на лица с трайни увреждания е неефективно
Депутат от Държавната дума на Руската Федерация посети БТПП
Представена бе икономическата среда в България Още
Семинар относно инвестиционните възможности в областта на кръговата икономика
Финансиране на еко иновации по оперативните програми Още
Среща с търговския съветник към Посолството на Гърция
Актуалното състояние на сътрудничеството и съвместни инициативи – във фокуса на срещата Още
Българската асоциация за управление на проекти организира 2018 IPMA Conference
Бъдещето на управлението на проекти – проектно лидерство, компетенции и култура Още
Обсъждане на търговско-икономически отношения България - Македония
На 18 октомври предстои двустранен форум в Скопие Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Всеки клиент ще може да провери дали покупката му е отчетена в НАП
На всяка касова бележка трябва да има и двумерен баркод (QR код) Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проекти на Индикативни годишни работни програми за 2019 г. по ОПИК и ОПТТИ
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
В България има нужда от вливане на повече капитал за развитие на компаниите
Публичният и частният капитал могат да работят успоредно, за да се развие инвестиционната среда Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Информация на „Булгаргаз“ ЕАД за развитието на търговските отношения с ООО „Газпром Експорт“
Свързани с доставките на природен газ за страната Още