Брой 173 (1684), 11-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Национално изследване на ангажираността

Знаете ли дали Вашите служители са ангажирани с това, което вършат и с бизнес целите на организацията Ви?

 

Националното изследване на ангажираността ще даде отговор на този въпрос.

Проектът е резултат от дългогодишното сътрудничество на компанията за комплексни HR услуги JobTiger, консултантите от Audit Advice Associates и водещият издател ICT Media.

БТПП е организационен партньор  в проекта.

Целта на проучването е да помогне на участващите компании в повишаване на нивата на ангажираност на служителите и подобряване на бизнес резултатите им.

Проучването се провежда по специално разработена методология, която изследвайки мнението на служителите, определя пряката връзка на политиките, процедурите и практиките в управлението на човешките ресурси с нивото на ангажираност на персонала. Обработвайки оценките на служителите за различни фактори като: подбор, обучение, заплащане и стимулиране, оценка на представянето, управление на кариерата и професионалния живот, комуникация, пряко ръководство и лидерство, работната среда и други, се откриват връзките на практическото им приложение с организационното здраве и бизнес успех.

В докладите от проучването (част от тях са в електронен вид), могат да се правят справки за нивото на ангажираност на служителите във фирмата по различни демографски признаци, както и да се сравняват с обобщени данни на национално, регионално и браншово ниво.

Националното изследване на ангажираността ще бъде съпроводено от специално печатно издание включващо и анализите от изследването. Изданието ще бъде осъществено със съдействието на ICT Media и ще излезе в началото на месец януари 2019г.. Специалното издание ще бъде разпространено към бизнес абонатите на изданията на ICT Media и в.Капитал, както и на специализираното събитие HR Industry 2019г

За повече информация посетете сайта на изследването https://nationalsurvey.bg/ , където ще получите и подробности по регистрацията.

Участвайте в Националното изследване на ангажираността 2018!

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с предложение за постоянни точки в дневния ред на Националния икономически съвет
Свързани с пазара на труда и облекчаване на административната тежест за бизнеса Още
Посланикът на Дания посети БТПП
Очаква се визита на представители на датски компании у нас през октомври Още
БТПП участва в традиционната партньорска среща на КОНТРАКС
Обсъждане на новите предизвикателства, тенденции и решения Още
Покана за семинар “Възможности за износ на хранителни стоки”
21 септември от 10 часа в БТПП Още
Национално изследване на ангажираността
БТПП е организационен партньор в проекта Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за защита на търговската тайна
Защита на неразкрити ноу-хау и търговска информация срещу тяхното незаконно придобиване, използване... Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Повече от 2600 работодатели вече се включиха във второто проучване на потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд на фондовете стартира процедура за избор на посредници за изпълнение на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема "Ресурсна ефективност в туристическия сектор"
13 септември от 9 ч. в централната сграда на Министерството на околната среда и водите Още