Брой 162 (1920), 23-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на АОБР относно нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда


В Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) постъпиха много възражения от фирми, които развиват дейност, свързана със строително-монтажни работи. Искането им е свързано с отстраняването на норми от законодателството, които биха създали предпоставки за корупция.

Възраженията и опасенията на членовете са конкретно насочени срещу нововъведената разпоредба (ДВ, бр. 52 от 2019 г.) на чл. 16а, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда – „Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.“

Така разписана нормата в закона няма да постигне и поставената от него цел – баланс между превенцията и опазването на общественото здраве, и нормалното функциониране на икономиката. Това се посочва в Становище на АОБР, изпратено до министър-председателя.

АОБР предлага да се инициира промяна в чл. 16а, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, като с изменението да се разпишат и разширят правомощията на кмета на съответната община (по местонахождението на строежа), който със заповед предвижда зони, където се въвежда пълна забрана за извършване на шумни строителни и монтажни работи в работни дни за периода от 14 до 16 часа (например за курортни комплекси в сезона, около болнични заведения, училища, детски ясли и градини, социални домове и др.), а за останалите жилищни райони да се определи ниво на допустимост на шум в часовете от 14.00 – 16.00ч. на строителните обекти, които да позволят строителни дейности. Забраната да се вписва при издаване на разрешителното за строеж от главния архитект на общината, съгласно чл. 148, ал.9, т. 2 от ЗУТ. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов участва в честването на Деня на миньора в „Елаците-Мед“ АД
Дружеството отбелязва 44 години от създаването си и 20 години от присъединяването към групата „ГЕОТЕХМИН“ Още
Становище на АОБР относно нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда
Партньорство с турската бизнес организация ASRIAD
Разширяване на деловите контакти в области като строителство, строителни материали, текстил, пластмасови изделия... Още
БГ Баркод: повече продажби с повече видимост
Козметичната фирма „ЗЕДА“ ООД с най-много регистрирани продукти за седмицата 12-16 август Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП на среща с разработчици на софтуер за продажби: Ново отлагане на сроковете по Н-18 няма да има
Предстоят нови срещи на екипа на НАП с различни професионални и браншови организации Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
АПИ: работят четири демонстрационни центъра за тестване на тол услуги
В София, Пловдив, Варна и Русе, всеки работен ден от 14 до 18 часа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-руски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи в гр. Варна
16 септември 2019 г. Още